O Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka

O Dykasterii

Platforma Działania Laudato Si’ jest inicjatywą Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która została ustanowiona w formie “Motu proprio” przez papieża Franciszka w roku 2016.

Dykasteria angażuje się w dialog z członkami Kościoła, organizacjami międzynarodowymi i społeczeństwem obywatelskim, wychodząc naprzeciw wierzącym i niewierzącym. Do proponowanych przez Dykasterię inicjatyw należą działania, projekty oraz okazje do studiowania i refleksji poświęcone lepszemu objaśnieniu idei Laudato Sì. Propozycje Dykasterii mają służyć również następującym aspektom: środowisku i ekologii, pomagając szerzyć kulturę szacunku dla planety i człowieka, prawu do ziemi, rozwojowi rolnictwa, prawidłowemu zarządzaniu energią, wodą i źródłami podziemnymi, działalności górniczej i wydobywczej oraz prawom ludów rdzennym.

Image decoration

“Kościół, w całym swoim istnieniu i działaniu, jest powołany do promowania integralnego rozwoju człowieka w świetle Ewangelii.”

List Apostolski Papieża Franciszka

Prefekt

Kardynał Peter K. A. Turkson urodził się 11 października 1948 r. w Nsuta-Wassaw w Ghanie. 20 lipca 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie w archidiecezji Cape Coast. 6 października 1992 r. papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem Cape Coast, a następnie 21 października 2003 r. na konsystorzu wyniósł go do godności kardynała. 24 września 2013 r. papież Franciszek ustanowił go przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju, a w 2016 r. mianował go pierwszym prefektem nowej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Sekretarz

Prałat Bruno Marie Duffé urodził się 21 sierpnia 1951 r. w Lyonie. W czerwcu 1981 r. przyjął święcenia kapłańskie w archidiecezji lyońskiej i pełnił posługę wikariusza parafialnego i proboszcza. W 1996 r. uzyskał doktorat z filozofii politycznej i etyki społecznej. Od czerwca 2017 r. pełni funkcję sekretarza Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Sekretarz pomocniczy

O. Augusto Zampini Davies urodził się 25 lipca 1969 r. w Buenos Aires. Święcenia kapłańskie przyjął 22 października 2004 r. w diecezji San Isidro w Argentynie. Zanim wstąpił do seminarium, studiował prawo i pracował jako prawnik. W 2014 r. uzyskał tytuł doktora teologii. Od 2017 r. o. Augusto pracował jako dla Dykasterii jako Koordynator Biura Rozwoju i Wiary. W 2018 roku papież Franciszek mianował go jednym z ekspertów-doradców na Synod Amazoński w roku 2019. Dnia 8 kwietnia 2020 r. Ojciec Święty mianował go sekretarzem pomocniczym.

Sekcja Ekologiczna

Koordynatorem Sekcji Ekologicznej Dykasterii jest ks. dr Joshtrom Isaac Kureethadam. Ks. dr Kureethadam jest również kierownikiem Katedry Filozofii Nauki i dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Politycznych Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

Dr Tebaldo Vinciguerra i o. Emmanuel Vyakuno Kakule są członkami Sektora Ekologii i Stworzenia.

“Pragnę wyrazić uznanie, dodać otuchy i podziękować wszystkim, którzy angażują się na rzecz ochrony naszego wspólnego domu.” (LS 13)

Rejestracja