O Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka

O Dykasterii

Platforma Działania Laudato Si’ jest inicjatywą Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która została ustanowiona w formie “Motu proprio” przez papieża Franciszka w roku 2016.

Dykasteria angażuje się w dialog z członkami Kościoła, organizacjami międzynarodowymi i społeczeństwem obywatelskim, wychodząc naprzeciw wierzącym i niewierzącym. Do proponowanych przez Dykasterię inicjatyw należą działania, projekty oraz okazje do studiowania i refleksji poświęcone lepszemu objaśnieniu idei Laudato Sì. Propozycje Dykasterii mają służyć również następującym aspektom: środowisku i ekologii, pomagając szerzyć kulturę szacunku dla planety i człowieka, prawu do ziemi, rozwojowi rolnictwa, prawidłowemu zarządzaniu energią, wodą i źródłami podziemnymi, działalności górniczej i wydobywczej oraz prawom ludów rdzennym.

Image decoration

“Kościół, w całym swoim istnieniu i działaniu, jest powołany do promowania integralnego rozwoju człowieka w świetle Ewangelii.”

List Apostolski Papieża Franciszka

Prefekt

Kardynał Michael Czerny, S.J. przyjął święcenia kapłańskie w Towarzystwie Jezusowym w Kanadzie w 1973 r., a w 1978 r. obronił doktorat na Uniwersytecie w Chicago.

Pełnił funkcję dyrektora w założonym przez siebie Jezuickim Centrum ds. Wiary i Sprawiedliwości Społecznej. Był prorektorem Central American University w San Salvador i dyrektorem tamtejszego Instytutu ds. Praw Człowieka. Założył African Jesuit AIDS Network, pracował w Sekretariacie ds. Sprawiedliwości społecznej przy Kurii Generalnej Jezuitów w Rzymie oraz był doradcą kardynała Petera Turksona i sekretarzem Sekcji Migrantów i Uchodźców w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

W 2019 r. został mianowany kardynałem diakonem i opiekunem kościoła San Michele Arcangelo w Rzymie. W kwietniu 2022 r. Ojciec Święty mianował go prefektem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Sekretarz

Siostra Alessandra Smerilli, F.M.A. wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w 1997 roku. Posiada dwa doktoraty: z zakresu ekonomii politycznej i ekonomii.

Jest profesorem nadzwyczajnym ekonomii politycznej i statystyki na Papieskim Wydziale Nauk Pedagogicznych “Auxilium”, gdzie pełni funkcję członka zarządu. Wykłada również na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim i na Uniwersytecie Mediolan-Bicocca.

Pełni funkcję sekretarza Tygodni Społecznych Katolików Włoskich, jest członkiem Komisji Etycznej konsorcjum CHARIS oraz członkiem-założycielem Szkoły Ekonomii Obywatelskiej. Została odznaczona Orderem Gwiazdy Włoch.

W 2020 r. siostra Smerilli została koordynatorką ekonomicznej grupy zadaniowej watykańskiej komisji ds. COVID-19. W marcu 2021 r. papież Franciszek mianował ją podsekretarzem ds. wiary i rozwoju w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. W sierpniu 2021 r. została pierwszą kobietą pełniącą funkcję tymczasowego sekretarza tej dykasterii. Była wówczas najwyżej postawioną kobietą w kurii. W kwietniu 2022 roku została sekretarzem Dykasterii.

Sekretarz pomocniczy

Fabio Baggio, CS jest członkiem Misjonarze Świętego Karola Boromeusza (skalabrynianów). Posiada licencjat z historii Kościoła uzyskany na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Wykładał na uniwersytetach w Argentynie, na Filipinach i we Włoszech. Kierował Centrum Migracji Scalabrini na Filipinach i był dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Migracji Scalabrini w Rzymie.

W styczniu 2017 r. został mianowany współsekretarzem Sekcji ds. Migrantów i Uchodźców w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. W kwietniu 2022 r. Ojciec Święty mianował go podsekretarzem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, odpowiedzialnym za Sekcję Migrantów i Uchodźców oraz Projekty Specjalne.

Sekcja Ekologiczna

Koordynatorem Sekcji Ekologicznej Dykasterii jest ks. dr Joshtrom Isaac Kureethadam. Ks. dr Kureethadam jest również kierownikiem Katedry Filozofii Nauki i dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Politycznych Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

Dr Tebaldo Vinciguerra i o. Emmanuel Vyakuno Kakule są członkami Sektora Ekologii i Stworzenia.

“Pragnę wyrazić uznanie, dodać otuchy i podziękować wszystkim, którzy angażują się na rzecz ochrony naszego wspólnego domu.” (LS 13)

Rejestracja