Wspólnota

Inspiracje od uczestników

Instytucje, wspólnoty i rodziny, które dołączyły do Platformy Działań Laudato Si’, osiągają rzeczywisty postęp w dążeniu do zrównoważonego rozwoju w holistycznym duchu Laudato Si’. Jako część naszego wspólnego zaangażowania w budowanie lepszej przyszłości, lokalni liderzy zastanawiają się nad tym, jak ich wartości wiążą się z Celami Laudato Si’ i planują konkretne działania na najbliższy rok.

Kliknij, aby zobaczyć dokumenty i filmy od uczestników, którzy podjęli refleksję nad Celami Laudato Si’ i stworzyli Plany Laudato Si’.

Zobacz refleksje
Zobacz Plany Laudato Si’

Image decoration

Buduj społeczność lokalnie

Budowanie lepszej przyszłości wymaga “aktywnego udziału wszystkich członków wspólnoty.” (LS 144) Platforma Działań Laudato Si’ oferuje wspólną przestrzeń do poszukiwania i dzielenia się pomysłami, jednak to społeczności lokalne mają kluczowe znaczenie. Zachęcamy do korzystania z poniższych materiałów, aby rozwijać więzi wspólnotowe w swojej okolicy.

Zorganizuj pokaz filmu List
Jak zorganizować wydarzenie związane z Laudato Si’
Jak rozmawiać o Laudato Si’ z sąsiadami i współpracownikami

Partnerzy Platformy Działania Laudato Si’

Platforma Działania Laudato Si’ jest owocem wyjątkowej współpracy pomiędzy watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, blisko 200 organizacjami katolickimi i osobami z całego świata.

Ucz się więcej

“Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami.” (LS 14)

Dołącz