Refleksja nad celami Laudato Si'

Dołączenie do Platformy Działań Laudato Si’ jest świadectwem nadziei na przyszłość, którą razem budujemy. Instytucje, wspólnoty i rodziny, które dołączają do Platformy, są zaproszone do refleksji nad tym, w jaki sposób Cele Laudato Si’ wiążą się z ich najważniejszymi wartościami: miłującą życzliwością, odpowiedzialnością za nasze miejsce w stworzeniu i troską o najbardziej bezbronnych.

Wymienieni uczestnicy wspaniałomyślnie podzielili się swoimi przemyśleniami, wyciągając do innych pomocną dłoń na czas wspólnej podróży ku lepszej przyszłości. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, w których można usłyszeć wypowiedzi uczestników na temat Celów Laudato Si’.

Skorzystaj z opcji wyszukiwania i filtrowania, aby przeglądać refleksje.