Refleksja nad celami Laudato Si'

Dołączenie do Platformy Działań Laudato Si’ jest świadectwem nadziei na przyszłość, którą razem budujemy. Instytucje, wspólnoty i rodziny, które dołączają do Platformy, są zaproszone do refleksji nad tym, w jaki sposób Cele Laudato Si’ wiążą się z ich najważniejszymi wartościami: miłującą życzliwością, odpowiedzialnością za nasze miejsce w stworzeniu i troską o najbardziej bezbronnych.

Wymienieni uczestnicy wspaniałomyślnie podzielili się swoimi przemyśleniami, wyciągając do innych pomocną dłoń na czas wspólnej podróży ku lepszej przyszłości. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, w których można usłyszeć wypowiedzi uczestników na temat Celów Laudato Si’.

Skorzystaj z opcji wyszukiwania i filtrowania, aby przeglądać refleksje.


484 items found

Page 1 of 54

Society of the Holy Child Jesus, African Province 2024

Comunidad Santa Rosa – Perú FMA 2023

Seattle University 2024

Seattle University 2023

Felician Sisters of North America 2024

Council for Inclusive Capitalism 2024

Sisters of Charity of Nazareth 2024

MSOLA Algeria 2024

FMA Comunita’ S. Giuseppe Comoro-Dili 2024