Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 17 lutego 2021 r.

Platforma Działania Laudato si’ to program Watykańskiej Dykasterii ds.  Integralnego Rozwoju Człowieka. Ta strona internetowa („Strona”) jest obsługiwana przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka i Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska („my”, „nas” i / lub „nasz”) i została stworzona w celu wypełnienia naszej misji wdrażania nauczania katolickiego o dbaniu o środowisko przy pomocy osób odwiedzających Serwis („Ty” lub „Twój”).

Niniejsza Polityka prywatności zawiera dodatkowe informacje, które dotyczą wyłącznie użytkowników z Europy lub Brazylii. „Użytkownicy europejscy” to użytkownicy indywidualni lub goście z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Odniesienia do „Europejskiego prawa o ochronie danych” oznaczają (jeśli ma to zastosowanie) ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych, w tym wdrożone i uzupełnione w lokalnym prawie w państwach członkowskich EOG, brytyjską ustawę o ochronie danych z 2018 r. i szwajcarską ustawą o ochronie danych. „Użytkownicy brazylijscy” to użytkownicy indywidualni lub goście z Brazylii.

Poświęć kilka minut na zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. W zakresie dozwolonym przez prawo, korzystając z Strony, zgadzasz się na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności, nie możesz uzyskać dostępu do Strony ani korzystać z niej.

Dodatkowe informacje dla użytkowników w Europie

Korzystając z naszej Strony, potwierdzasz, że gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe, jak określono w odpowiednich sekcjach niniejszej Polityki prywatności. Przyjmujesz również do wiadomości, że przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej, Twoje dane osobowe są bezpośrednio przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były wykorzystywane w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności lub przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do Strony ani korzystać z niej.

SPIS TREŚCI

 1. Zasady ogólne
 2. Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?
 3. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy?
 4. W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe
 5. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 6. Kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe
 7. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
 8. Jakie mam prawa w odniesieniu do moich danych osobowych?
 9. Jak mogę zaktualizować swoje dane osobowe?
 10. Jak mogę się wypisać?
 11. Aktualizacja Polityki prywatności
 12. Regulamin
 13. Szczegóły kontaktu

Zasady ogólne:

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich „Danych Osobowych”, które definiujemy jako informacje, które można w uzasadniony sposób powiązać ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą, taką jak Ty. Dane osobowe nie obejmują informacji zanonimizowanych.

Nasza zaktualizowana Polityka prywatności określa, jakie dane osobowe o Tobie zbieramy za pośrednictwem naszej Strony i jak są one wykorzystywane. Wyjaśniamy również, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, komu je udostępniamy, jak się nimi opiekujemy i informujemy o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?

Łączymy ludzi z całego świata, aby stawić czoła kryzysowi ekologicznemu, chronić ludzi wrażliwych i przyszłe pokolenia oraz szanować naszą rolę jako szafarzy Bożego stworzenia. Pozostawanie w kontakcie z naszymi zwolennikami i użytkownikami Strony we właściwym czasie, we właściwy sposób i przy użyciu właściwych informacji jest niezbędne dla naszego sukcesu oraz dla mobilizacji naszego zróżnicowanego zespołu i jego zdolności do wywierania wpływu. W tym celu gromadzimy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby skutecznie komunikować się i mobilizować naszych członków (w tym pokazywać kampanie i treści, które są dla Ciebie najważniejsze);
 • Aby nasza sieć rozwijała się i była skuteczna, a także aby zwiększyć nasz zasięg;
 • Aby promować i finansować nasze kampanie i petycje oraz maksymalizować ich wpływu;
 • Aby nasz głos był słyszany w mediach;
 • Aby Współpracować, aby zachęcić przywódców i rządy do działania na rzecz ochrony klimatu.

Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy?

Zachęcamy do dobrowolnego udostępniania nam swoich danych osobowych, ponieważ budujemy ogólnoświatowy ruch, aby chronić twórczość tylko przy wsparciu ludzi takich jak Ty. Nie masz obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych, ale jeśli zdecydujesz się tego nie robić, może to wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia Ci usług lub informacji. Z wyjątkiem użytkowników europejskich lub tam, gdzie jest to zabronione przez prawo, dobrowolnie przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Użytkownicy w Europie powinni zapoznać się z Załącznikiem do niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje na temat podstaw prawnych naszego przetwarzania zgodnie z europejskim prawem o ochronie danych.

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które podsumowaliśmy poniżej:

 • Dane dotyczące tożsamości obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, przynależność religijną i numer identyfikacyjny;
 • Dane kontaktowe obejmują adres e-mail, numery telefonów, lokalizację, kraj i preferencje językowe;
 • Dane dotyczące darowizn zawierają szczegółowe informacje o darowiznach od Ciebie, w tym kwotę, walutę i metodę płatności. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej ani danych bankowych, z wyjątkiem ostatnich czterech cyfr na karcie i daty wygaśnięcia, których możemy użyć, aby przypomnieć Ci o zbliżającym się wygaśnięciu karty.
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do Strony, a także informacje o samych urządzeniach;
 • Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, jeśli utworzyłeś konto;
 • Dane rekordu użytkownika obejmują dobrowolnie podane przez Ciebie informacje na temat Twoich zainteresowań, preferencji, opinii, odpowiedzi na ankiety, komentarzy, spersonalizowanych wiadomości od Ciebie, przesłanych komentarzy publicznych oraz Twoich odpowiedzi na ankiety lub ankiety. Prowadzimy również zapisy za każdym razem, gdy kończymy akcję kampanii, za każdym razem, gdy zapisałeś się lub wypisałeś z listy mailingowej, czy działałeś w odpowiedzi na mailing, media społecznościowe lub za pośrednictwem innego źródła, szczegóły rozmów telefonicznych z tobą, kredyt za udostępnienie linki (np. e-maile „Powiedz znajomemu” lub posty w mediach społecznościowych) i wszelkie inne informacje, które udostępniasz, podejmując jakiekolwiek działania w naszej organizacji, online lub w inny sposób;
 • Dane wolontariusza zawierają informacje o tym, czy jesteś zainteresowany wolontariatem, a jeśli tak, w jakich rodzajach działalności chciałbyś się zaangażować;
 • Dane użytkowania obejmują informacje o tym, jak korzystasz z naszej Strony, a także o tym, jak angażujesz się w nasze treści (więcej informacji można znaleźć poniżej w sekcji „Dane dotyczące aktualizacji i śledzenia poczty e-mail”);
 • Dane dotyczące korespondencji obejmują wysyłki między nami (w tym datę / czas wysyłki, treść wiadomości, język korespondencji i kategorie tematyczne);
 • Dane dotyczące komunikacji marketingowej obejmują Twoje preferencje w zakresie otrzymywania komunikatów marketingowych oraz, w stosownych przypadkach, zgodę na otrzymywanie takich komunikatów.

Możemy również zbierać:

 • Uwierzytelnianie osób trzecich z poziomu mediów społecznościowych lub innych stron internetowych (tj. czy jesteś obecnie zalogowany na Facebooku lub innych kontach w mediach społecznościowych);
 • Dane związane z aktualizacjami i śledzeniem wiadomości e-mail: jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać od nas aktualizacje, postaramy się zapewnić Ci dokładne i aktualne informacje o naszych działaniach w ramach kampanii. Aby poprawić nasze zaangażowanie w naszą sieć, możemy śledzić, czy wiadomości e-mail, które wysyłamy do Ciebie, są otwierane, i inne powiązane informacje (takie jak kiedy i czy linki zawarte w wiadomościach e-mail są klikane; czy podpisujesz lub udostępniasz petycje; i którzy z osób, z którymi się dzieliłeś, podpisują również nasze petycje);
 • Obrazy, zdjęcia lub filmy, które przesyłasz do strony.

Gromadzimy niektóre rodzaje danych wrażliwych lub należących do specjalnych kategorii danych osobowych (zwanych dalej “danymi wrażliwymi”) w związku z charakterem i misją naszej organizacji, mianowicie: (1) przynależność religijną, w tym przekonania religijne lub filozoficzne, oraz (2) poglądy polityczne, zwłaszcza te związane ze środowiskiem naturalnym. W celu weryfikacji przeszłości użytkowników i ze względów bezpieczeństwa możemy również gromadzić informacje o wyrokach skazujących i przestępstwach popełnionych przez niektóre osoby. Nie udostępniamy jednak żadnych danych wrażliwych stronom trzecim ani nie publikujemy ich na naszej stronie internetowej bez zgody użytkownika.

Zbieramy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane (patrz poniżej, w części „Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe”).

Dzieci

Strona nie jest przeznaczona ani skierowana do dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie gromadzimy świadomie, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy Danych Osobowych odwiedzających, którzy są w wieku poniżej 16 lat. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej i uważasz, że zebraliśmy, wykorzystaliśmy lub ujawniliśmy takie informacje, poinformuj nas o tym, korzystając z poniższych danych kontaktowych, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i masz mniej niż 18 lat, możesz zażądać usunięcia treści lub informacji, które zamieściłeś/-aś na naszej Stronie, kontaktując się z nami w sposób podany poniżej.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe

 • Dane osobowe gromadzimy głównie bezpośrednio od Ciebie, gdy dobrowolnie podajesz takie dane, na przykład gdy:
 • dołączasz do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • kontaktujesz się z nami w sprawie zapytań;
 • zapisujesz się do newslettera lub listy mailingowej, aby otrzymywać nasze komunikaty dotyczące ruchu;
 • podejmujesz działania online (w tym między innymi odpowiadać na jedną z naszych ankiet; będziesz rejestrować się w celu udziału w określonych projektach lub kampaniach lub otrzymywać określone materiały; podpisywać lub tworzyć petycję; podpisywać list otwarty lub zobowiązanie; lub wysłać wiadomość lub „dziękuję” innym zaangażowanym w naszą misję);
 • zgłaszać się do wolontariatu lub zorganizować wydarzenie;
 • podawać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail jednej z naszych organizacji partnerskich, na podstawie których można je nam udostępnić;
 • RSVP na wydarzenie; lub
 • Wspierasz nas.

Zbieramy również dane od Ciebie i o Tobie poprzez:

 • Dostawcy usług analitycznych (tacy jak Google i Facebook) z siedzibą poza UE. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie tutaj.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Dane osobowe, które nam przekazujesz, wykorzystujemy wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności i dozwolony przez odpowiednie prawo. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane lub z powodów zgodnych z tymi pierwotnymi celami. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych oraz ochrony naszych interesów prawnych i handlowych.

Poniżej znajdują się konkretne sposoby, w jakie możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz powody takiego postępowania:

Administrowanie naszymi programami

Możemy zbierać od Ciebie dane osobowe w celu administrowania naszymi codziennymi działaniami. Na przykład możemy gromadzić Twoje dane osobowe, aby:

Komunikować się z Tobą bezpośrednio.

 • Jeśli „Dołączasz do nas” za pośrednictwem naszej Strony, zarejestrujemy Cię jako osobę wspierającą naszą organizację i skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem wszelkich kanałów, na które wyraziłeś zgodę (takich jak e-mail, telefon / SMS, aplikacje do przesyłania wiadomości stron trzecich (np. Telegram i WhatsApp) i / lub wiadomości w mediach społecznościowych), aby zapewnić Ci zasoby i aktualizacje.
 • Jeśli podpiszesz, udostępniasz lub przekazujesz darowiznę, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wysyłania Ci informacji o naszej pracy za pośrednictwem dowolnych kanałów, na które wyraziłeś zgodę (e-mail, telefon / SMS, aplikacje do przesyłania wiadomości innych firm i / lub wiadomości w mediach społecznościowych).
 • Jeśli masz pytania, możemy gromadzić Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub powiadomić Cię o zmianach w naszej Polityce prywatności lub naszych programach.

Zarządzaj naszymi kampaniami, wydarzeniami lub grupami.

 • Jeśli zarejestrujesz się w kampanii, aby otrzymać zasób lub wziąć udział w wydarzeniu, wykorzystamy Twoje dane osobowe do wysyłania Ci aktualizacji i innych informacji o zasobach, kampanii lub wydarzeniu.
 • Jeśli lokalny lider założy grupę, do której należysz, lub kampanię lub petycję, którą podpiszesz, może uzyskać dostęp do udostępnionych danych osobowych i skontaktować się z Tobą w sprawie aktualizacji lokalnych kampanii.
 • Jeśli zarejestrujesz się w kampanii, wydarzeniu lub grupie i podasz dane osobowe, które możemy udostępnić za Twoją zgodą, dane te mogą pojawić się publicznie na naszej Stronie. Na przykład, jeśli podasz swoje imię i nazwisko, adres e-mail i wyznanie, dane osobowe mogą pojawić się publicznie na Stronie. Jeśli podasz nam swój adres, możemy publicznie pokazać „pinezkę” na mapie, aby opisać Twoją przybliżoną lokalizację.

Administrowanie naszą stroną.

 • Możemy wykorzystywać dane osobowe wszystkich odwiedzających Stronę do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, konserwacji systemu i wsparcia.
 • Możemy również ogólnie monitorować aktywność odwiedzających Stronę i wszelkie podejrzane działania, aby ocenić siłę naszego cyberbezpieczeństwa.

Badania wewnętrzne i profilowanie

Przeprowadzamy badania i analizy osób odwiedzających naszą Stronę i innych osób wspierających, aby określić sukces naszego podejścia, kampanii, materiałów i innych działań w interesie publicznym oraz pomóc nam zapewnić lepsze wrażenia. Możemy oceniać, kategoryzować i profilować Twoje dane osobowe, aby dostosować komunikację do Twoich potrzeb i preferencji oraz aby pomóc nam zrozumieć naszą sieć. Na przykład, możemy używać plików „cookie” i narzędzi analitycznych stron trzecich do oceny Twoich zainteresowań i aktywności przeglądania naszej Strony. Zobacz naszą Politykę plików cookie tutaj. Możemy również śledzić rodzaj i częstotliwość Twojej aktywności online i wykorzystywać zautomatyzowane systemy do kierowania naszej komunikacji do dużych grup. Te informacje pomagają nam zapewnić, że komunikacja jest istotna, aktualna i leży w najlepszym interesie naszej misji.

Analiza zbiorczych danych demograficznych i behawioralnych

W ramach ciągłego dążenia do wypełnienia naszej misji i lepszego zrozumienia odwiedzających Stronę oraz oceny skuteczności i potencjału wzrostu kampanii, możemy prowadzić badania demografii i zainteresowań odwiedzających w oparciu o dane osobowe i inne przekazane nam informacje. Badania te mogą być kompilowane i analizowane na zasadzie zbiorczej, a my możemy udostępniać te zbiorcze informacje naszym partnerom, podmiotom stowarzyszonym i sojusznikom. Możemy również ujawniać zagregowane statystyki odwiedzających w celu opisania rozmiaru, zakresu i danych demograficznych naszej sieci (na przykład w celu wyświetlania na stronach internetowych kampanii, ogłaszania w mediach społecznościowych i dostarczania do źródeł medialnych). „Dane zagregowane” obejmują tego typu dane dotyczące grup osób i mogą pochodzić z Państwa danych osobowych oraz bardzo prywatnych działań. Na przykład, jeśli wypełnisz formularz wskazujący, jak często się modlisz lub jakie konkretne działania podejmujesz, aby oszczędzać wodę, możemy połączyć te dane osobowe z danymi innych osób i opublikować dane zbiorcze na naszej stronie internetowej, aby pokazać poziom lub odsetek osób zaangażowani w te działania według kraju, regionu, miasta, a nawet parafii. Chociaż staramy się chronić Twoją prywatność, niektórzy użytkownicy mogą odgadnąć poziom Twojej aktywności osobistej na podstawie danych zbiorczych, w zależności od Twojego znanego zachowania lub wielkości społeczności lub parafii.

Pozyskiwanie funduszy i wsparcie

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe, gdy przekazujesz darowiznę online lub gdy staramy się o twoje wsparcie finansowe. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do przetwarzania Twoich darowizn. Za Twoją zgodą możemy również udostępniać Twoje Dane Osobowe innym organizacjom non-profit, Kościołowi katolickiemu lub innym partnerom wspierającym naszą misję.

Marketing promujący naszą pracę

W odniesieniu do komunikacji marketingowej zapewnimy Ci mechanizm „opt-in” lub „opt-out” w zależności od tego, gdzie się znajdujesz, gdy zbieramy Twoje dane osobowe. Mechanizm „opt-in” zapewni Ci możliwość pozytywnego wskazania, że chcesz otrzymywać komunikaty marketingowe, a my nie wyślemy Ci żadnych, chyba że wyrazisz na to zgodę. Mechanizm „rezygnacji” (np. „Rezygnacja z subskrypcji”) zapewni Ci możliwość wskazania, że nie chcesz, abyśmy wysyłali Ci takie wiadomości, a jeśli „zrezygnujesz”, nie wyślemy Ci żadnych.

Możesz zrezygnować z komunikacji marketingowej, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji „Jak anulować subskrypcję?” poniżej.

Otrzymamy Twoją wyraźną zgodę, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe osobom trzecim w celach marketingowych.

Dodatkowe informacje dla użytkowników w Europie

W załączniku do niniejszej Polityki prywatności, dostępnym tutaj, określiliśmy nasze podstawy prawne dla naszych celów przetwarzania zgodnie z  prawem europejskim o ochronie danych.

Kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe

Nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą Twoich danych osobowych. Uważamy te informacje za istotną część naszych relacji z Tobą. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których możemy udostępniać Twoje dane osobowe określonym stronom trzecim bez dodatkowego powiadomienia, jak określono poniżej:

Nasi wolontariusze i gospodarze wydarzeń

Nasi wolontariusze lub gospodarze wydarzeń mogą mieć dostęp do Twoich danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i identyfikatorów kont w mediach społecznościowych, aby skontaktować się z Tobą w sprawie określonej kampanii lub wydarzenia. Mogą skontaktować się z Tobą bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej organizacji.

Uczestnicy wydarzeń, kapituł, wolontariusze lub osoby zainteresowane wydarzeniami, oddziałami lub wolontariuszami

Członkowie społeczeństwa, którzy chcieliby uzyskać informacje o wydarzeniach, oddziałach lub wolontariuszach, mogą znaleźć Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, język, osobiste komentarze, przynależność do instytucji, adres i miasto, województwo i kraj zamieszkania za pośrednictwem publicznie dostępnych arkuszy kalkulacyjnych i map w naszej Stronie. Przed udostępnieniem tych informacji zawsze poprosimy Cię o zgodę, a w dowolnym momencie możesz poprosić o ich usunięcie, wysyłając e-mail na adres: gccm.eu.dataprivacy@catholicclimatemovement.global.

Cele naszych kampanii

W przypadku petycji, listów do redakcji i ankiet, które dobrowolnie podpisałeś lub wypełniłeś, możemy przekazać adresatowi Twoje imię i nazwisko, miasto, stan i komentarze. Jeśli celem jest organ rządowy lub urzędnik, który wymaga, aby podpisujący petycję byli wyborcami, możemy również podać Twój kod pocztowy i pełny adres.

Autorzy naszych petycji

Podpisując petycję utworzoną na naszej stronie internetowej, podajemy twórcy petycji Twoje imię i nazwisko, miasto i kraj, aby mógł on dostarczyć ją w ramach celów kampanii (patrz powyżej). 

Media Społecznościowe

Za pośrednictwem Strony można uzyskać dostęp do określonych stron i usług mediów społecznościowych, które są własnością stron trzecich i są przez nie kontrolowane (np. Facebook i Twitter) („Usługi mediów społecznościowych”). Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do usług mediów społecznościowych i korzystać z nich, będziesz udostępniać swoje informacje (w tym dane osobowe, jeśli zdecydujesz się udostępniać takie informacje) tym usługom mediów społecznościowych. Podobnie jak w przypadku innych stron internetowych stron trzecich, informacje, które udostępniasz usługom mediów społecznościowych, będą podlegać polityce prywatności i warunkom świadczenia usług dostawców takich usług mediów społecznościowych, a nie zasadom i procedurom, które tutaj opisujemy.

Agenci, usługodawcy, konsultanci i powiązane strony trzecie

Czasami zatrudniamy usługodawców i inne firmy do wykonywania określonych działań w naszym imieniu. Przykłady takich działań obejmują wysyłanie informacji, utrzymywanie baz danych, usługi przetwarzania w chmurze i przetwarzanie płatności. Kiedy zatrudniamy inną firmę do pełnienia takiej funkcji, staramy się przekazywać jej tylko te informacje, które są im potrzebne do wykonywania określonej funkcji. Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z obowiązującym prawem.

Firmy Przetwarzające Płatności

Współpracujemy ze Stripe i innymi dostawcami usług, aby pomóc w przetwarzaniu darowizn i transakcji kartami kredytowymi oraz innych metod płatności, gdy przekazujesz nam darowiznę. Te podmioty przetwarzające płatności będą przechowywać pewne dane osobowe o Tobie. Zapoznaj się z ich polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystują i przetwarzają Twoje dane osobowe.

Organizacje stowarzyszone i partnerzy biznesowi

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, w tym Twoje działania i informacje o dawcach, organizacjom stowarzyszonym, które wspierają nasze zainteresowania i cele. Może to obejmować inne organizacje non-profit, grupy w Kościele katolickim, a także firmy, które sponsorują lub wspierają nasze działania

Wymagania prawne

Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo (w tym między innymi przez prawo wyborcze) lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do (i) wypełnienia zobowiązania prawnego, (ii) ochrony i bronić naszych praw lub mienia, (iii) działać w pilnych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego odwiedzających Stronę lub ogółu społeczeństwa lub (iv) chronić przed odpowiedzialnością prawną.

Transakcje biznesowe

W związku z trwającą lub planowaną transakcją biznesową (taką jak przekazanie kontroli nad tą Stroną) możemy przekazać Twoje dane następcy lub potencjalnej organizacji będącej następcą. Jeśli nastąpi takie przeniesienie, wykorzystanie przez następną organizację Twoich informacji, które zostały zebrane w związku ze Stroną, będzie nadal podlegać niniejszej Polityce prywatności i preferencjom prywatności, które nam przekazałeś.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Utrzymujemy odpowiednie e środki administracyjne, fizyczne i techniczne w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych, które przekazujesz za pośrednictwem strony internetowej. Jednak żadna strona, serwer ani baza danych nigdy nie są całkowicie bezpieczne, wolne od błędów ani „odporne na hakerów”. Dlatego nie możemy zagwarantować, że Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione, niewłaściwie wykorzystane lub utracone przez przypadek lub nieuprawnione działania innych osób.

Wraz z naszymi podmiotami przetwarzającymi płatności dokładamy również wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne gromadzenie i przekazywanie wrażliwych informacji o płatnościach odwiedzających przy użyciu uznanych w branży metod gromadzenia danych i szyfrowania. Jeśli zdecydujesz się przekazać darowiznę na rzecz naszej organizacji, dane Twojej karty kredytowej będą wykorzystywane wyłącznie do transakcji za pośrednictwem naszego bezpiecznego systemu płatności online. Jeśli zdecydujesz się na powtarzanie tej darowizny, informacje będą przechowywane przez nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności. Poza czterema ostatnimi cyframi numeru karty i datą wygaśnięcia karty informacje o płatności nie są przez nas przechowywane ani widoczne.

Czy przekazujemy dane za granicę?

Posiadamy ogólnoświatową sieć z członkami i personelem na całym świecie, więc Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane poza granicami jurysdykcji, w której mieszkasz. Jest to zgodne z naszym celem, jakim jest posiadanie połączonej sieci i globalny zasięg. W zakresie dozwolonym przez prawo, uzyskując dostęp do Strony lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie Twoich Danych Osobowych w innych krajach lub terytoriach, w których możesz nie mieć takich samych praw, jak na mocy lokalnego prawa .

Dodatkowe informacje dla użytkowników w Europie

Podejmujemy rozsądne kroki, aby zapewnić, że transgraniczne transfery danych są zgodne z istniejącymi przepisami o ochronie danych, takimi jak stosowanie standardowych klauzul umownych, które zobowiązują strony do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. W przypadku, gdy nasi usługodawcy lub inne strony trzecie (określone powyżej) z siedzibą poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią (stosownie do przypadku) otrzymają Dane Osobowe, zapewniamy, że transfer jest (a) do kraju uznanego za zapewniający odpowiedni poziom ochrony odpowiedni europejski, brytyjski lub szwajcarski organ nadzorczy lub b) na podstawie szczegółowych umów zatwierdzonych przez taki właściwy organ nadzorczy. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego mechanizmu używanego przez nas podczas przetwarzania Twoich danych osobowych poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią.

Jak długo będziecie używać moich danych osobowych?

Dane osobowe zebrane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności mogą być przechowywane przez naszą organizację lub mogą być zawarte w bazach danych należących do naszych podmiotów stowarzyszonych, agentów lub usługodawców i przez nich utrzymywanych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Wiele naszych działań związanych z danymi koncentruje się na zrozumieniu naszych wysiłków związanych z zaangażowaniem i ustaleniu, które osoby są najbardziej aktywne przez najdłuższy okres. Dzięki temu wiemy, czy zapewniamy osobom nas wspierającym aktualne i angażujące możliwości podjęcia znaczących działań w sprawach, na których im zależy. Uwzględnimy te kwestie przy określaniu odpowiedniego okresu przechowywania, w tym wykorzystanie i zastosowanie wskaźników i narzędzi danych do rozważenia zaangażowania osób nas wspierających i przyjrzenia się trajektorii tych zaangażowanych osób w czasie. Dalsze szczegóły dotyczące okresów przechowywania różnych aspektów danych osobowych są dostępne po wysłaniu wiadomości e-mail gccm.eu.dataprivacy@catholicclimatemovement.global.

Stale sprawdzamy, jakie informacje przechowujemy i usuwamy dane osobowe, które nie są już potrzebne, w rozsądnym terminie i zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe, aby nie można ich było już z Tobą kojarzyć, a w takich okolicznościach możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez dodatkowego powiadomienia.

Jakie mam prawa w odniesieniu do moich danych osobowych?

Będziemy przestrzegać wszelkich praw przysługujących Ci na mocy obowiązującego prawa. Możesz uzyskać dostęp do danych osobowych, zaktualizować je lub poprawić, kontaktując się z nami pod poniższym adresem e-mail. Udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie, tj. w terminach określonych przez obowiązujące prawo. Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. W większości przypadków zapewnimy dostęp oraz poprawimy i usuniemy wszelkie wykryte niedokładne informacje. Jednak w niektórych przypadkach możemy ograniczyć lub odrzucić Twoją prośbę, jeśli prawo na to zezwala lub wymaga tego od nas,  lub jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz mieć prawo do uzyskania dodatkowych informacji o swoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej Strony. Mieszkańcy Kalifornii, którzy mają z nami ustalone relacje biznesowe, mogą żądać i uzyskiwać informacje, bezpłatnie i corocznie, na temat Danych osobowych, które udostępniliśmy innym firmom do ich własnego użytku w marketingu bezpośrednim w poprzednim roku kalendarzowym (zgodnie z kalifornijskimi „Shine the Light Law”). W stosownych przypadkach informacje te obejmowałyby listę kategorii danych osobowych udostępnianych stronom trzecim oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy te informacje w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Aby uzyskać te informacje, napisz do nas, korzystając z danych kontaktowych poniżej, z wpisem „California Shine the Light Privacy Request” w temacie, a także w treści wiadomości. Następnie odpowiemy na Twój adres pocztowy, podając wymagane informacje.

Jeśli jesteś użytkownikiem europejskim, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, chyba że odpowiednie przepisy lokalne stanowią inaczej:

 • Poproś o dostęp do Twoich danych osobowych;
 • Zażądaj korekty Twoich danych osobowych;
 • Zażądaj usunięcia Twoich danych osobowych;
 • Wyraź sprzeciw  przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 • Zażądaj ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Zażądaj przeniesienia Twoich danych osobowych;
 • Otrzymaj lub poproś, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu  formacie
 • Bądź informowany o wszelkich zautomatyzowanych procesach decyzyjnych wykorzystujących Twoje dane osobowe;
 • Masz prawo do wycofania zgody (w przypadku gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych).
 • Masz prawo do wniesienia skargi w dowolnym momencie do lokalnego organu nadzorczego w sprawach związanych z ochroną danych. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozpatrzenia Państwa wątpliwości przed skontaktowaniem się z organem nadzorczym, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

Jeśli jesteś użytkownikiem brazylijskim, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Poproś o potwierdzenie faktu przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych;
 • Zażądaj korekty niekompletnych, niedokładnych lub nieaktualnych Danych osobowych;
 • Zażądaj anonimizacji, zablokowania lub usunięcia niepotrzebnych lub nadmiernych danych osobowych lub danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
 • Zażądaj przeniesienia danych osobowych;
 • Zażądaj usunięcia danych osobowych, które przetwarzaliśmy za Twoją zgodą;
 • Poproś o informacje o podmiotach publicznych i prywatnych, którym udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe;
 • Poproś o informacje o możliwości odmowy zgody i konsekwencjach takiej odmowy;
 • Masz prawo do wycofania zgody (w przypadku gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych).

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem: gccm.eu.dataprivacy@catholicclimatemovement.global. Należy pamiętać, że niektóre z tych praw nie mają charakteru bezwzględnego, a ich zastosowanie jest ograniczone do określonych okoliczności, jednak będziemy Cię informować o działaniach, jakie możemy podjąć, gdy przekażesz nam swoją prośbę. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu 30 dni, jednak powiadomimy Cię, jeśli potrwa to dłużej.

Jak mogę zaktualizować swoje dane osobowe?

Prosimy o kontakt pod adresem hello@catholicclimatemovement.global.

Jak mogę się wypisać?

Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości w dowolnym momencie, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami lub postępując zgodnie z instrukcjami, które otrzymasz, gdy zaczniesz komunikować się z nami za pośrednictwem  technologii webowych. Możesz nadal otrzymywać wiadomości związane z usługami i inne wiadomości nie marketingowe.

 • E-mail. Możesz zrezygnować z subskrypcji naszych e-maili lub poprosić o wykluczenie z naszych list promocyjnych kampanii e-mailowych, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji na dole każdego otrzymanego e-maila. Możesz również zrezygnować z subskrypcji, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres hello@catholicclimatemovement.global.
 • Wiadomości SMS. Jeśli otrzymujesz SMS-y lub inne wiadomości tekstowe za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego, ale nie chcesz ich już otrzymywać, prosimy o przesłanie nam wiadomości STOP, ANULUJ lub ANULUJ SUBSKRYPCJĘ.

Aktualizacja Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek znaczących zmian w zasadach rządzących Stroną lub sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, dodamy wyraźne powiadomienie do tej Strony lub w inny sposób postaramy się zwrócić Twoją uwagę na te zmiany. Prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności, a zwłaszcza przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana we wskazanym powyżej terminie. W zakresie dozwolonym przez prawo dalsze korzystanie z Strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności oznacza, że zgadzasz się z warunkami zmienionej Polityki prywatności.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko naszego Serwisu. Strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, wtyczek i aplikacji, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez nas („Strony internetowe stron trzecich”). Kliknięcie tych łączy lub włączenie tych połączeń może pozwolić stronom stron trzecich na zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Opisane tutaj zasady i procedury nie mają zastosowania do stron osób trzecich. Łącza ze Strony nie oznaczają, że popieramy lub sprawdzaliśmy Strony Osób Trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość ani praktyki dotyczące prywatności jakichkolwiek połączonych stron osób trzecich. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z tymi stronami w celu uzyskania informacji o ich polityce prywatności.

Regulamin

Twój dostęp do Strony i korzystanie z niej podlega Warunkom świadczenia usług.

Szczegóły kontaktu

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad, Twoich danych osobowych lub ochrony danych w ramach tej Strony, możesz się z nami skontaktować.

Nasze pełne dane kontaktowe to:
Platforma Działania Laudato si’
hello@catholicclimatemovement.global

Dodatkowe informacje dla użytkowników w Europie

Jesteśmy administratorem danych w rozumieniu europejskiego prawa o ochronie danych.

Naszym przedstawicielem w UE jest Tomás Insua, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail gccm.eu.dataprivacy@catholicclimatemovement.global lub za pośrednictwem poczty FOCSIV Via S. Francesco de Sales, 18 Rzym 00165, Włochy.

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, Anne VanDercook, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprivacy@catholicclimatemovement.global lub pocztą na adres: PMB 90321700 12th St NW Suite 700 Washington, DC 20005.

Aneks

Podstawy Prawne Przetwarzania Danych przez Użytkowników Europejskich

W przypadku użytkowników europejskich opieramy się na następujących podstawach prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania Podstawa Prawna Przetwarzania

Twoich Danych Osobowych

Aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych oraz chronić nasze interesy prawne i handlowe. Aby spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny i / lub

nasze uzasadnione interesy polegające na skutecznym wypełnianiu naszych obowiązków prawnych i umownych (w tym w jurysdykcjach innych niż ta, w której mieszkasz), ochronie naszego wizerunku i marki korporacyjnej, zarządzaniu ryzykiem prawnym i przestrzeganiu przepisów, które nas dotyczą.

Administrowanie programami i bezpośrednia komunikacja z Tobą:

 • jeśli klikasz „Dołącz do nas” za pośrednictwem naszej Strony, zarejestrujemy Cię jako osobę wspierającą i wyślemy Ci e-mailem materiał  i aktualizacje;
 • jeśli podpiszesz, udostępniasz lub przekazujesz darowiznę, wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do wysyłania Ci informacji o naszej pracy za pośrednictwem dowolnych kanałów, na które wyraziłeś zgodę (e-mail, telefon / SMS i / lub wiadomości w mediach społecznościowych);
 • jeśli masz pytania, może zbierać Twoje Dane Osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub powiadomić Cię o zmianach w naszej Polityce Prywatności lub w naszych programach;
Twoja zgoda i / lub

Aby spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny i / lub

Nasz uzasadniony interes w skutecznym administrowaniu naszymi programami.

Administrowanie programami i zarządzanie naszymi kampaniami, wydarzeniami lub grupami

 • jeśli zarejestrujesz się w kampanii, aby otrzymać materiał lub aby wziąć udział w wydarzeniu, wykorzystamy Twoje dane osobowe do wysyłania Ci aktualizacji i innych informacji o materiałach, kampanii lub wydarzeniu;
 • jeśli lokalny lider założy grupę, do której należysz, lub kampanię lub petycję, którą podpiszesz, może uzyskać dostęp do udostępnionych danych osobowych i skontaktować się z Tobą w sprawie aktualizacji lokalnych kampanii;
Twoja zgoda i / lub

Nasz uzasadniony interes w skutecznym administrowaniu naszymi programami.

Administrowanie programami i administrowanie naszą stroną:

 • możemy wykorzystywać dane osobowe wszystkich odwiedzających stronę do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, konserwacji systemu i wsparcia;
 • możemy również ogólnie monitorować aktywność odwiedzających Stronę i wszelkie podejrzane działania, aby ocenić siłę naszego cyberbezpieczeństwa.

 

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych lub regulacyjnych i / lub

Nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa Strony, zapobieganiu oszustwom oraz tworzeniu i utrzymywaniu pozytywnej, bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do interakcji z użytkownikiem.

Badania wewnętrzne i profilowanie. Nasze uzasadnione interesy polegające na rozwijaniu naszego Ruchu, informowaniu o strategiach marketingowych i określaniu typów zwolenników nowych inicjatyw i usług oraz

W zakresie, w jakim wiąże się to z przechowywaniem na Twoim urządzeniu informacji, takich jak pliki cookies lub inne podobne technologie internetowe, wyrażasz zgodę.

Pozyskiwanie funduszy i wsparcie Aby wykonać warunki naszej umowy z Tobą, dotyczące realizacji i przetwarzania Twojej darowizny, oraz

Nasze uzasadnione interesy polegające na śledzeniu zwolenników naszej organizacji i współpracy z innymi organizacjami lub firmami w celu promowania naszej misji.

Marketing promujący pracę Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska. Twoja zgoda, i lub

Nasze uzasadnione interesy w promowaniu naszej organizacji i jej misji.

Weryfikacja przeszłości (wykorzystanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i przestępstw popełnionych przez określone osoby). Twoja zgoda, i lub

Aby spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny i / lub

Nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na ochronie bezpieczeństwa osób nas wspierających