Plany Laudato Si’

Nasze działania mają znaczenie. To one “bezpośrednio i znacząco wpływają na świat wokół nas” (LS 211). Instytucje, wspólnoty i rodziny, które dołączyły do Platformy Działań Laudato Si’, podejmują działania przy pomocy Planów Laudato Si’.

Korzystając ze wskazówek i sugestii ofiarowanych w duchu służby tym, którzy dołączyli do projektu, uczestnicy nakreślili kolejne kroki w swojej podróży na drodze do całkowitego zrównoważenia w duchu Laudato Si’. W swojej szczodrości, dzielą się tymi planami z innymi, dając konkretne przykłady tego, jak natchnienie może przerodzić się w działanie.

Skorzystaj z opcji wyszukiwania i filtrowania, aby przeglądać Plany Laudato Si'.