Partnerzy

Partnerzy Platformy Działania Laudato Si’

Platforma Działania Laudato Si’ jest owocem wyjątkowej współpracy pomiędzy watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, blisko 200 organizacjami katolickimi i osobami z całego świata.

Duch partnerstwa wzbogaca Platformę Działania Laudato Si’ jako całość, zapewniając, że jest ona zakorzeniona w żywych doświadczeniach i lokalnej mądrości. W końcu “nowe, kształtujące się procesy nie mogą być zawsze włączane we wzorce ustanawiane z zewnątrz, ale muszą wynikać z kultury lokalnej” (LS 144). Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka pragnie z wdzięcznością uczyć się od lokalnych liderów i z pokorą zapewnić wspólne ramy działania, które wspierają rozwój wszystkich.

Pośród wielu grup i organizacji, które Duch Święty zjednoczył w tym dziele, kierownictwo wspólnot “peryferyjnych” jest prawdziwie wyjątkowym darem. Zmagając się z wyzwaniami, osoby na obrzeżach wykazują się “godną podziwu kreatywnością i wielkodusznością” i tworzą “relacje przynależności i współistnienia”, które przyczyniły się do rozwoju tego programu. (LS 148, LS 149)

Zjednoczeni w Duchu Świętym

Platforma Działania Laudato Si’ jest owocem wspólnej pracy i zaangażowania. Do jej powstania przyczyniły się organizacje i osoby prywatne z całego świata.

Dzięki różnorodnym perspektywom współtwórców, globalne wzorce działania platformy odpowiadają potrzebom lokalnych społeczności.

Sponsor

Rada kierująca

Członkowie grup pracy