O Platformie Działania Laudato Si’

Platforma Działania Laudato Si’ jest efektem jedynej w swoim rodzaju współpracy pomiędzy Watykanem, międzynarodową koalicją organizacji katolickich oraz “wszystkimi ludźmi dobrej woli” (LS 3). Platforma jest nastawiona na działania oddolne, dzięki czemu jest zakorzeniona w mocnych stronach i realiach wspólnot na całym świecie, dając wszystkim możliwość podjęcia “zdecydowanych działań, tu i teraz”, w trakcie naszej wspólnej podróży ku lepszej przyszłości. (LS 161)

Konieczne jest pilne działanie. Nasz Stwórca powołał rodzinę ludzką do roli opiekunów stworzenia, jednak zaniedbaliśmy to wezwanie. Nasza coraz gorętsza, brudna i umierająca planeta potęguje ryzyko cierpienia. Cierpią przede wszystkim najbardziej bezbronni.

W tym momencie kairos, odpowiadamy na wezwanie do uzdrowienia naszych relacji z Bogiem, naszymi bliźnimi i samą Ziemią. Przy pomocy Platformy Działania Laudato Si’, kroczymy razem “drogą do odnowy” (LS 202).

Image decoration

Elementy Platformy Działania Laudato Si'

Platforma Działania Laudato Si’ będzie uruchamiana etapami w latach 2021 i 2022. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Docelowo, platforma będzie składać się z trzech elementów: Przewodników planowania Laudato Si’ pomagających w wyznaczeniu drogi, praktycznych wskazówek dotyczących sposobów podejmowania działań oraz materiałów do tworzenia zaufanych wspólnot współdziałania.

Plany Laudato Si’

W miarę jak zagłębiamy się w podróż Laudato Si’, efekty naszego spotkania z Jezusem stają się widoczne w naszych relacjach z otaczającym nas światem. (LS 217) Plany Laudato Si’ wspomagają podróż Twojej społeczności w kierunku ekologii integralnej.

Na platformie będą dostępne:

  • Przewodniki planowania Laudato Si', które Twoja instytucja, wspólnota lub rodzina może wykorzystać do rozeznania i realizacji odpowiedzi na Laudato Si'.
  • Podejście ukierunkowane na proces, które będzie dopasowane do charyzmatu Twojej instytucji, wspólnoty lub rodziny.
  • Wskazówki dotyczące działań, które pomogą budować lepszą przyszłość poprzez Cele Laudato Si'
  • Uznanie Twoich postępów

Wskazówki praktyczne

Stwórca wzywa nas do praktykowania nowego sposobu życia, który jest “dobry, prawdziwy i piękny”. (LS 205) Zobowiązujemy się do podjęcia wspólnego działania, ponieważ jest ono “pilne i konieczne.” (LS 57)

Na platformie będą dostępne:

  • Biblioteka materiałów zawierająca praktyczne i konkretne wskazówki na temat sposobów podejmowania działań
  • Webinary dotyczące inicjatyw i wydarzeń

Kamienie milowe podróży

W miarę jak zagłębiamy się w podróż Laudato Si’, efekty naszego spotkania z Jezusem stają się widoczne w naszych relacjach z otaczającym nas światem. (LS 217) Opcjonalne Certyfikaty Laudato Si’ zapewnią Ci strukturę i dostosowane do Twoich potrzeb wskazówki, jak również publiczne uznanie Twoich postępów w realizacji Celów Laudato Si’

Na platformie będą dostępne:

  • Certyfikaty Laudato Si', które zostały oparte na ustrukturyzowanym procesie umożliwiającym Twojej instytucji, wspólnocie lub rodzinie śledzić postępy w realizacji celów Laudato SI'.
  • Starający się o Certyfikat Laudato Si' znajdą spersonalizowane wskazówki dotyczące działań w ramach Celów Laudato Si'.
  • Starający się o Certyfikat Laudato Si' znajdą spersonalizowane biblioteki materiałów dotyczące działań w ramach Celów Laudato Si'.
  • Starający się o Certyfikat Laudato Si' otrzymają publiczne uznanie swoich postępów na zakończenie wieloletniej podróży.

Obsługiwane sektory

Oś czasu Platformy Działania Laudato Si'

24 maja 2020, w piątą rocznicę ukazania się encykliki Laudato Si’, papież Franciszek ogłosił specjalny Rok Jubileuszowy Laudato Si’. Rok Laudato Si’ zbiegł się w czasie z pandemią COVID-19, która szczególnie dotknęła ubogie i narażone grupy społeczne. Laudato Si’ zaopatruje nas w moralny i duchowy kompas, którego pilnie potrzebujemy, aby wyjść z pandemii i budować lepszy świat dla przyszłych pokoleń.

2020
Maj 2020
Zapowiedź Platformy Działania Laudato Si'
Platforma Działania Laudato Si' została zapowiedziana w ramach specjalnego Roku Jubileuszowego Laudato Si'.
2021
Maj 2021
Deklaracje
Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka zaprasza do złożenia zobowiązań realizacji Planów Laudato Si’ na zakończenie Specjalnego Roku Jubileuszowego Laudato Si'
Październik 2021
Rozpoczęcie procesu Planów Laudato Si'
W uroczystość św. Franciszka z Asyżu rozpocznie się proces Planów Laudato Si'
2022
2022
Dodatkowe programy i narzędzia
Udostępnienie pełnej biblioteki materiałów, kalendarza webinarów, narzędzi do budowania społeczności i wielu innych zasobów.

“Ufajmy, że ludzkość początków XXI wieku zostanie zapamiętana z tego powodu, że wielkodusznie podjęła swoje poważne obowiązki.” (LS 165)

Rejestracja