Nasza wspólna podróż

Droga ku ekologii integralnej

Podczas ekologicznego nawrócenia, nasze spotkanie z Jezusem Chrystusem staje się widoczne w naszych relacjach z otaczającym nas światem. (LS 217) Każdego dnia instytucje, wspólnoty i rodziny, które uczestniczą w Platformie Działania Laudato Si’, pogłębiają swoje zrozumienie, wzbogacają swojego ducha i praktykują nowe sposoby życia w sposób zrównoważony w stworzeniu.

Każdego roku uczestnicy Platformy Działań Laudato Si’ wypełniają autoewaluację swoich działań w obszarach nakreślonych przez Cele Laudato Si’.  W tym roku, który jest pierwszym rokiem istnienia platformy, uczestnicy dokonują oceny wyjściowej. Ta ewaluacja jest dla każdego uczestnika sposobem na lepsze zrozumienie, w jakim miejscu znajduje się na drodze ku ekologii integralnej.

Połączone wyniki autoewaluacji sprzyjają lepszemu zrozumieniu naszej sytuacji, gdy staramy się chronić nasz wspólny dom.

Nasza obecna sytuacja

848,92 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

275 900,13 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

2 762,11 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

91 149,52 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

11 853,58 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

82 975,08 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

15 223,81 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

593 728,61 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

1 955,78 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

19 557,77 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

291,88 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

291,88 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

503,32 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

3 523,24 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

3 030,61 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

190 928,63 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

16 422,58 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

1 100 313,07 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

16 422,58 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

1 100 313,07 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

82 173,66 Tonnes of CO2e

Average carbon footprint of participants.

3 178 237,98 Tonnes of CO2e

Total carbon footprint of participants.

Carbon footprints are based on a simplified assessment of Scope 1 and Scope 2 emissions, and are based on national emissions factors.

31%
25%
29%
42%
30%
0%
0%
27%
39%
39%
5%

Percentage of participants who have identified how the planetary crisis is affecting local social issues

43%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Percentage of participants who have pledged to not invest in fossil fuels, weapons, and other investments that harm creation

50%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%

Percentage of participants who have have celebrated the Season of Creation

50%
6%
50%
2%
4%
0%
2%
3%
4%
4%
1%

Percentage of participants who have have received training on environmental science and Catholic social teaching

“Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości.” (LS 246)

Dołącz