Nasza wspólna podróż

Droga ku ekologii integralnej

Podczas ekologicznego nawrócenia, nasze spotkanie z Jezusem Chrystusem staje się widoczne w naszych relacjach z otaczającym nas światem. (LS 217) Każdego dnia instytucje, wspólnoty i rodziny, które uczestniczą w Platformie Działania Laudato Si’, pogłębiają swoje zrozumienie, wzbogacają swojego ducha i praktykują nowe sposoby życia w sposób zrównoważony w stworzeniu.

Każdego roku uczestnicy Platformy Działań Laudato Si’ wypełniają autoewaluację swoich działań w obszarach nakreślonych przez Cele Laudato Si’.  W tym roku, który jest pierwszym rokiem istnienia platformy, uczestnicy dokonują oceny wyjściowej. Ta ewaluacja jest dla każdego uczestnika sposobem na lepsze zrozumienie, w jakim miejscu znajduje się na drodze ku ekologii integralnej.

Połączone wyniki autoewaluacji sprzyjają lepszemu zrozumieniu naszej sytuacji, gdy staramy się chronić nasz wspólny dom.

783,92 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

370 796,28 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

16 698,27 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

951 801,18 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

33 475,24 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

502 128,53 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

33 759,93 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

3 240 953,44 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

431 462,53 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

7 334 863,02 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

334 328 793,78 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

668 657 587,57 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

1 396,93 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

18 160,04 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

2 142,61 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

199 262,66 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

3 178 996,79 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

317 899 678,73 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

3 178 996,79 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

317 899 678,73 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

338 089 430,85 KgCO2e/year

Average carbon footprint of participants.

1 001 961 669,20 KgCO2e/year

Total carbon footprint of participants.

Carbon footprints are based on a simplified assessment of Scope 1 and Scope 2 emissions, and are based on national emissions factors.

71%
46%
73%
77%
71%
100%
75%
79%
75%
75%
15%

Percentage of participants who have identified how the planetary crisis is affecting local social issues

Nie

You did not meet this criteria as part of your self assessment

98%
95%
17%
4%
100%
100%
10%
100%
98%
98%
0%

Percentage of participants who have pledged to not invest in fossil fuels, weapons, and other investments that harm creation

Nie

You did not meet this criteria as part of your self assessment

98%
14%
100%
0%
0%
0%
90%
0%
98%
98%
9%

Percentage of participants who have have celebrated the Season of Creation

Nie

You did not meet this criteria as part of your self assessment

98%
95%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
98%
98%
4%

Percentage of participants who have have received training on environmental science and Catholic social teaching

Nie

You did not meet this criteria as part of your self assessment

“Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości.” (LS 246)

Dołącz