Artykuły Wspólnoty

Kolejne etapy podróży

Posted 1 October 2021

Bird in flight

Zdjęcie: Ramzi Bezzoudji

W momencie, gdy rozpoczynamy przemieniającą podróż, której celem jest całkowity zrównoważony rozwój w duchu Laudato Si’, Platforma Działań Laudato Si’ pragnie z wdzięcznością podzielić się kilkoma aktualnościami na temat kolejnych etapów naszej podróży.

Nad kształtem Platformy Działań Laudato Si’ pracuje wspólnie niemal 200 organizacji partnerskich. Już teraz wspólnoty z całego świata podejmują zobowiązanie, by odpowiedzieć na wezwanie zawarte w Laudato Si’, rozeznając i realizując konkretne plany przy pomocy Przewodników do planowania Laudato Si’.

Synodalny proces opracowywania Platformy Działań Laudato Si’ był niezwykle bogaty. Współkierownictwo członków grupy roboczej zainspirowało ewolucję i rozbudowę programu. W ostatnich tygodniach odczuliśmy, że Duch Święty zaprasza zespół Platformy Działań Laudato Si’ do dalszego rozwoju w oparciu o bogate i dynamiczne rozmowy toczące się pomiędzy partnerami.

Dlatego też termin rejestracji rodzin, wspólnot lub instytucji Laudato Si’ został przedłużony do 14 listopada, Światowego Dnia Ubogich.

Wiele grup jest już na zaawansowanym etapie tworzenia swojego Planu Laudato Si’, podczas gdy inne stawiają pierwsze kroki na drodze “ekologicznego nawrócenia”. Mamy nadzieję, że udostępniając dodatkowe zasoby w listopadzie, a nie w październiku, umożliwimy jeszcze pełniejszy rozkwit wspaniałych procesów współpracy, które odbywają się obecnie. Duch Święty wzywa nas wszystkich do pracy w komunii i do “nawiązywania relacji przynależności i współistnienia”; jest to wezwanie, na które Platforma Działań Laudato Si’ odpowiada z radością. (LS 149)

4 października nadal będzie szczególnym dniem w naszej wspólnej wędrówce. W tym dniu obcgodzimy święto św. Franciszka z Asyżu, który “proponuje nam uznanie przyrody za wspaniałą księgę, w której Bóg do nas mówi” (LS 12). Aby uczciś ten dzień i przygotować się modlitewnie do nadchodzącej drogi, zapraszamy do wspólnej czterdziestodniowej modlitwy za ogólnoświatową wspólnotę podążającą wspólnie ścieżką Laudato Si’.

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do modlitwy przez 40 dni pomiędzy 4 października, świętem św. Franciszka z Asyżu, a 14 listopada, Światowym Dniem Ubogich, kiedy na Platformie Działań Laudato Si’ udostępnione zostaną materiały dotyczące planowania.

Modlitwy za siedem sektorów wspieranych przez Platformę Działań Laudato Si’ są dostępne do pobrania tutaj.

Tutaj można pobrać indywidualną modlitwę za poszczególny sektor.

Zachęcamy do dzielenia się tymi modlitwami w ramach swojej sieci kontaktów.

Już 4 października, dzięki hojności sieci organizacji partnerskich oraz współtwórców Platformy Działań Laudato Si’, będzie dostępna pierwsza biblioteka z materiałami oraz lista wydarzeń. Zapraszamy do dowolnego korzystania z tych materiałów za pośrednictwem stron Materiały i Wydarzenia.

Zespół Platformy Działania Laudato Si’ nieustannie modli się, aby ten przedłużony okres przygotowań był czasem owocnej refleksji i obfitego błogosławieństwa, gdy jako zjednoczona rodzina katolicka łączymy się w drodze do zrównoważonego rozwoju w holistycznym duchu Laudato Si’.