Cele Laudato Si’

O Laudato Si’

Platforma Działania Laudato Si’ ma za zadanie uzdolnić Kościół powszechny i wszystkich ludzi dobrej woli do odpowiedzi na Laudato Si’, encyklikę papieża Franciszka poświęconą trosce o nasz wspólny dom.

Zgłębiając nauczanie naszej wiary w świetle obecnego kryzysu ekologicznego, Laudato Si’ uczy nas, że “wszystko jest ze sobą powiązane” (LS 91). Ponieważ nasza relacja z boskim Stwórcą została zaniedbana, relacje międzyludzkie uległy osłabieniu, a nasz świat znacznie się ocieplił, stał się mniej stabilny i coraz bardziej pozbawiony życia. W rezultacie wszyscy cierpimy, a szczególnie cierpią najbiedniejsi i najbardziej bezbronni. Stoimy w obliczu “złożonego kryzysu społeczno-ekologicznego.” (LS 139)

Jest jednak nadzieja. Papież Franciszek wzywa nas do rozwijania “miłującej świadomości” dla domu, który współdzielimy i do działania w oparciu o wartości, które są nam drogie. (LS 220)

Stojąc na mocnym gruncie “trzech podstawowych relacji ściśle ze sobą związanych: z Bogiem, z innymi ludźmi i z ziemią”, zobowiązujemy się do rozpoczęcia “długich procesów odrodzenia” (LS 66, 202). Uznajemy nasze należne miejsce w “ładzie i dynamizmie”, które ustanowił nasz Stwórca, i bez zwlekania podejmujemy nowe sposoby życia “kreatywnie i z entuzjazmem” (LS 221, 220).

Cele Laudato Si’

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z pełną listą celów i wstępną listą sugerowanych działań tutaj.

“Nie chodzi o gromadzenie informacji lub zaspokojenie naszej ciekawości, ale o bolesną świadomość, o to, by odważyć się przemienić w osobiste cierpienie to, co się dzieje na świecie, a tym samym o rozeznanie, jaki wkład może wnieść każdy z nas.” (LS 19)

Zapisz się